In số nhảy, dữ liệu biến đổi bằng Print Shop Mail

Đăng bởi ingialoc com ngày

In số nhảy, dữ liệu biến đổi bằng Print Shop Mail

Cập nhật: 26/06/2014

In dữ liệu biến đổi (VDP=Variable Data Printing) là ưu điểm nổi bật của công nghệ in kỹ thuật số, cho phép cá thể hóa từng tờ in, tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm. Các sản phẩm ứng dụng kỹ thuật này bao gồm: bao thư, thiệp mời có in tên người nhận; các sản phẩm in có số serial hoặc mã code biến đổi, hoặc sản phẩm đơn giản nhất như các loại biên nhận, vé giữ xe hay hóa đơn có in số nhảy mà trước kia phải dùng phương pháp chạy số nhảy trên máy typo hoặc in trên máy offset có bộ phận đóng số nhảy.

Phần mềm Print Shop Mail của hãng Objective Lune là một phần mềm khá mạnh cho in dữ liệu biến đổi, các hãng máy in KTS hay bán kèm theo trong gói option của mình. Có thể tìm hiểu về phần mềm này tại link sau

Bài viết cũ

0 comments

Để lại bình luận

Lưu ý, bài đăng phải được duyệt trước khi đăng