5. Nhãn decal nhựa đục – IN ĐÂY RỒI

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC 
BẾ TRÒN    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
Ø 3cmØ 3.5 cmØ 4 cmØ 4.5 cmØ 5cmØ 5.5cmØ 6cmØ 6.5cmØ 7cmThời gian
100180.000190.000200.000200.000210.000220.000220.000230.000240.0002 ngày
200200.000210.000220.000230.000250.000260.000270.000290.000300.0002 ngày
300220.000230.000250.000260.000280.000290.000320.000330.000360.0002 ngày
400230.000250.000270.000290.000310.000330.000360.000380.000410.0002 ngày
500250.000270.000290.000320.000340.000360.000390.000430.000460.0002 ngày
600260.000280.000310.000340.000370.000400.000440.000470.000510.0002 ngày
700270.000300.000330.000360.000390.000440.000470.000520.000560.0002 ngày
800280.000320.000350.000380.000420.000470.000510.000560.000600.0002 ngày
900290.000330.000360.000410.000450.000500.000550.000590.000650.0002 ngày
1.000310.000350.000390.000430.000480.000530.000580.000630.000690.0002 ngày
1.500360.000420.000480.000540.000600.000670.000740.000810.000870.0002 ngày
2.000420.000490.000560.000630.000720.000790.000870.000960.0001.050.0002 ngày
5.000710.000830.000970.0001.120.0001.260.0001.430.0001.580.0001.740.0001.910.0002 ngày
10.0001.090.0001.300.0001.530.0001.750.0002.000.0002.260.0002.530.0002.830.0003.150.0002 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC 
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gian
100190.000190.000190.000190.000200.000200.000200.000210.000200.000200.0002 ngày
200210.000210.000220.000220.000220.000220.000230.000240.000220.000230.0002 ngày
300220.000230.000240.000240.000250.000250.000260.000270.000250.000260.0002 ngày
400240.000250.000260.000260.000270.000270.000290.000290.000270.000290.0002 ngày
500250.000260.000270.000280.000290.000300.000310.000320.000300.000320.0002 ngày
600270.000280.000290.000300.000320.000320.000330.000350.000320.000330.0002 ngày
700280.000290.000310.000320.000330.000350.000360.000370.000350.000360.0002 ngày
800300.000320.000330.000340.000350.000360.000380.000390.000360.000380.0002 ngày
900320.000330.000350.000360.000370.000390.000400.000420.000390.000410.0002 ngày
1.000330.000340.000360.000380.000390.000410.000420.000440.000410.000430.0002 ngày
1.500390.000410.000440.000470.000490.000510.000530.000550.000510.000540.0002 ngày
2.000450.000480.000520.000540.000570.000600.000630.000650.000600.000630.0002 ngày
5.000770.000830.000880.000940.000990.0001.050.0001.100.0001.150.0001.040.0001.110.0002 ngày
10.0001.190.0001.290.0001.380.0001.480.0001.560.0001.640.0001.730.0001.810.0001.630.0001.740.0002 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC 
BẾ HÌNH OVAL    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gian
100210.000210.000210.000220.000220.000220.000220.000220.000230.000230.0002 ngày
200240.000250.000250.000250.000250.000260.000260.000270.000280.000290.0002 ngày
300270.000270.000280.000290.000290.000290.000300.000320.000330.000330.0002 ngày
400290.000310.000320.000320.000320.000330.000340.000350.000370.000380.0002 ngày
500320.000330.000350.000360.000350.000360.000380.000390.000410.000420.0002 ngày
600350.000360.000380.000390.000380.000400.000410.000430.000450.000470.0002 ngày
700380.000390.000410.000420.000410.000430.000450.000470.000500.000520.0002 ngày
800400.000420.000430.000450.000440.000470.000480.000510.000530.000550.0002 ngày
900420.000440.000460.000480.000470.000500.000520.000540.000570.000590.0002 ngày
1.000450.000470.000490.000510.000510.000530.000550.000570.000600.000630.0002 ngày
1.500560.000590.000620.000640.000630.000670.000700.000730.000770.000800.0002 ngày
2.000670.000700.000740.000770.000760.000790.000830.000860.000910.000950.0002 ngày
5.0001.180.0001.240.0001.300.0001.360.0001.340.0001.420.0001.490.0001.560.0001.660.0001.740.0002 ngày
10.0001.850.0001.950.0002.060.0002.160.0002.130.0002.250.0002.370.0002.490.0002.680.0002.820.0002 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC  
BẾ THẲNG HÌNH VUÔNG HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3
(cm)
3.5 x 3.5
(cm)
4 x 4
(cm)
4.5 x 4.5
(cm)
5 x 5
(cm)
5.5 x 5.5
(cm)
6 x 6
(cm)
6.5 x 6.5
(cm)
7 x 7
(cm)
Thời gianThời gian
100180.000190.000200.000200.000210.000220.000220.000230.000240.0002 ngày3 ngày
200200.000210.000220.000230.000250.000260.000270.000290.000300.0002 ngày3 ngày
300220.000230.000250.000260.000280.000290.000320.000330.000360.0002 ngày3 ngày
400230.000250.000270.000290.000310.000330.000360.000380.000410.0002 ngày3 ngày
500250.000270.000290.000320.000340.000360.000390.000430.000460.0002 ngày3 ngày
600260.000280.000310.000340.000370.000400.000440.000470.000510.0002 ngày4 ngày
700270.000300.000330.000360.000390.000440.000470.000520.000560.0002 ngày4 ngày
800280.000320.000350.000380.000420.000470.000510.000560.000600.0002 ngày4 ngày
900290.000330.000360.000410.000450.000500.000550.000590.000650.0002 ngày4 ngày
1.000310.000350.000390.000430.000480.000530.000580.000630.000690.0002 ngày4 ngày
1.500360.000420.000480.000540.000600.000670.000740.000810.000870.0002 ngày4 ngày
2.000420.000490.000560.000630.000720.000790.000870.000960.0001.050.0002 ngày4 ngày
5.000710.000830.000970.0001.120.0001.260.0001.430.0001.580.0001.740.0001.910.0002 ngày4 ngày
10.0001.090.0001.300.0001.530.0001.750.0002.000.0002.260.0002.530.0002.830.0003.150.0002 ngày4 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
3 x 3.5
(cm)
3 x 4
(cm)
3 x 4.5
(cm)
3 x 5
(cm)
3 x 5.5
(cm)
3 x 6
(cm)
3 x 6.5
(cm)
3 x 7
(cm)
4 x 4.5
(cm)
4 x 5
(cm)
Thời gianThời gian
100190.000190.000190.000190.000200.000200.000200.000210.000200.000200.0002 ngày3 ngày
200210.000210.000220.000220.000220.000220.000230.000240.000220.000230.0002 ngày3 ngày
300220.000230.000240.000240.000250.000250.000260.000270.000250.000260.0002 ngày3 ngày
400240.000250.000260.000260.000270.000270.000290.000290.000270.000290.0002 ngày3 ngày
500250.000260.000270.000280.000290.000300.000310.000320.000300.000320.0002 ngày3 ngày
600270.000280.000290.000300.000320.000320.000330.000350.000320.000330.0002 ngày4 ngày
700280.000290.000310.000320.000330.000350.000360.000370.000350.000360.0002 ngày4 ngày
800300.000320.000330.000340.000350.000360.000380.000390.000360.000380.0002 ngày4 ngày
900320.000330.000350.000360.000370.000390.000400.000420.000390.000410.0002 ngày4 ngày
1.000330.000340.000360.000380.000390.000410.000420.000440.000410.000430.0002 ngày4 ngày
1.500390.000410.000440.000470.000490.000510.000530.000550.000510.000540.0002 ngày4 ngày
2.000450.000480.000520.000540.000570.000600.000630.000650.000600.000630.0002 ngày4 ngày
5.000770.000830.000880.000940.000990.0001.050.0001.100.0001.150.0001.040.0001.110.0002 ngày4 ngày
10.0001.190.0001.290.0001.380.0001.480.0001.560.0001.640.0001.730.0001.810.0001.630.0001.740.0002 ngày4 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN DECAL NHỰA ĐỤC
BẾ THẲNG HÌNH CHỮ NHẬT HOẶC BO GÓC    |    In 4 màu 1 mặt   |   Không cán màng
Cùng diện tích
Bế dạng khác
SL
Nhãn
4 x5.5
(cm)
4 x 6
(cm)
4 x 6.5
(cm)
4 x 7
(cm)
5 x 5.5
(cm)
5 x 6
(cm)
5 x 6.5
(cm)
5 x 7
(cm)
6 x 6.5
(cm)
6 x 7
(cm)
Thời gianThời gian
100210.000210.000210.000220.000220.000220.000220.000220.000230.000230.0002 ngày3 ngày
200240.000250.000250.000250.000250.000260.000260.000270.000280.000290.0002 ngày3 ngày
300270.000270.000280.000290.000290.000290.000300.000320.000330.000330.0002 ngày3 ngày
400290.000310.000320.000320.000320.000330.000340.000350.000370.000380.0002 ngày3 ngày
500320.000330.000350.000360.000350.000360.000380.000390.000410.000420.0002 ngày3 ngày
600350.000360.000380.000390.000380.000400.000410.000430.000450.000470.0002 ngày4 ngày
700380.000390.000410.000420.000410.000430.000450.000470.000500.000520.0002 ngày4 ngày
800400.000420.000430.000450.000440.000470.000480.000510.000530.000550.0002 ngày4 ngày
900420.000440.000460.000480.000470.000500.000520.000540.000570.000590.0002 ngày4 ngày
1.000450.000470.000490.000510.000510.000530.000550.000570.000600.000630.0002 ngày4 ngày
1.500560.000590.000620.000640.000630.000670.000700.000730.000770.000800.0002 ngày4 ngày
2.000670.000700.000740.000770.000760.000790.000830.000860.000910.000950.0002 ngày4 ngày
5.0001.180.0001.240.0001.300.0001.360.0001.340.0001.420.0001.490.0001.560.0001.660.0001.740.0002 ngày4 ngày
10.0001.850.0001.950.0002.060.0002.160.0002.130.0002.250.0002.370.0002.490.0002.680.0002.820.0002 ngày4 ngày
Lưu ý :
 • Trong nhà: không thấm nước, bền màu nếu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời
 • Ngoài trời:
  • Cộng thêm 10% khi đặt hàng.
  • Không thấm nước, bền màu với ánh sáng mặt trời từ 6 tháng tới 3 năm
 • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
 • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
 • - Liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: