BẢNG TÍNH GIÁ TỰ ĐỘNG – IN ĐÂY RỒI

NHÃN DECAL GIẤY

không cáng màng, không bế ↓

DECAL GIẤY IN GHÉP

có cáng màng, có bế ↓

DECAL GIẤY KRAFT

Giấy Kraft 120-150 gsm, in màu 1-2 mặt


DECAL GIẤY TỜ RỜI

Decal giấy cáng màng/ không màng

DECAL NHỰA ĐỤC

Decal nhựa đục cáng màng + bế

DECAL NHỰA TRONG

Giấy Cosche/Fo 120-150 gsm, in màu 1-2 mặt


NHÃN DECAL CD/DVD

Decal giấy bế +cáng màng/ không màng

NHÃN TREO 

Giấy B,C300 cáng màng mờ...ép kim

TEM BẢO HÀNH

Decal vỡ, bế, in nhiều màu
+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: