Biểu mẫu giấy Carbonless – IN ĐÂY RỒI

Carbonless khổ 7.3 x 10.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu inIn 1 màu đen
Quy cách2 liên3 liênThời gian
50 cuốn430.000550.0003 ngày
100 cuốn670.000910.0003 ngày
200 cuốn1.090.0001.470.0004 ngày
300 cuốn1.390.0001.950.0004 ngày
400 cuốn1.630.0002.430.0004 ngày
500 cuốn1.910.0002.750.0004 ngày
Khuyến mãiTặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/11/2015
Thời gian cộng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 10%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn


Carbonless khổ 10.3 x 14.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu inIn 1 màu đenIn màu, không nền
Quy cách2 liên3 liên2 liên3 liênThời gian
20 cuốn290.000370.000470.000600.0003 ngày
30 cuốn370.000530.000630.000930.0003 ngày
40 cuốn440.000640.000790.0001.170.0003 ngày
50 cuốn510.000750.000910.0001.350.0003 ngày
100 cuốn830.0001.230.0001.550.0002.310.0004 ngày
Khuyến mãiTặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/11/2015
Thời gian cộng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 10%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn

Carbonless khổ 14 x 20 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu inIn 1 màu đen

Quy cách2 liên3 liên2 liên3 liênThời gian
10 cuốn270.000340.000430.000550.0003 ngày
20 cuốn410.000600.000750.0001.110.0003 ngày
30 cuốn540.000850.000990.0001.470.0003 ngày
40 cuốn680.0001.060.0001.230.0001.840.0003 ngày
50 cuốn810.0001.290.0001.470.0002.190.0003 ngày
Khuyến mãiTặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/11/2015
Thời gian cộng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 10%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn

Carbonless khổ 13.5 x 29.3 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu inIn 1 màu đenIn màu, không nền
Quy cách2 liên3 liên2 liên3 liênThời gian
10 cuốn320.000460.000550.000610.0003 ngày
20 cuốn480.000700.000970.0001.430.0003 ngày
30 cuốn640.000940.0001.330.0001.970.0003 ngày
40 cuốn800.0001.180.0001.690.0002.510.0003 ngày
50 cuốn960.0001.420.0002.030.0003.030.0003 ngày
Khuyến mãiTặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/11/2015
Thời gian cộng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 10%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn

Carbonless khổ 20.5 x 29.5 cm, 50 bộ/cuốn, bìa trắng, dán keo gáy
Màu inIn 1 màu đenIn màu, không nền
Quy cách2 liên3 liên2 liên3 liênThời gian
10 cuốn430.000590.000830.0001.150.0003 ngày
20 cuốn750.0001.070.0001.310.0001.870.0003 ngày
30 cuốn1.070.0001.470.0001.790.0002.590.0003 ngày
40 cuốn1.310.0001.870.0002.270.0003.230.0003 ngày
50 cuốn1.550.0002.190.0002.670.0003.790.0003 ngày
Khuyến mãiTặng Coupon 10% khi đặt hàng Online đến hết 28/11/2015
Thời gian cộng thêm 2 ngày, tặng thêm Coupon 10%
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Đóng số nhảy: Cộng thêm 1.000 đ/ 1 cuốn


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: