- In 1 màu đen đóng gáy keo – IN ĐÂY RỒI

Quy cách inKhổ A5 ( 14 x 20 ) - In 1 màu đen - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 300gsm, In màu 1 mặt, cán màng 1 mặt - Giấy Ruột: Fort 70gms
Số trang: bao gồm trang ruột & 4 trang Bìa ( Bìa đầu & cuối: có in, mặt trong Bìa: không in)
Số trang50 cuốn100 cuốn150 cuốn200 cuốn250 cuốn300 cuốn400 cuốnThời gian
64 trang920.0001.460.0001.800.0002.070.0002.330.0002.600.0003.120.0004 ngày
68 trang960.0001.500.0001.850.0002.130.0002.410.0002.690.0003.240.0004 ngày
72 trang970.0001.510.0001.860.0002.150.0002.430.0002.720.0003.290.0004 ngày
76 trang1.000.0001.540.0001.900.0002.210.0002.510.0002.810.0003.410.0004 ngày
80 trang1.040.0001.600.0001.960.0002.290.0002.610.0002.920.0003.560.0004 ngày
84 trang1.070.0001.640.0002.010.0002.350.0002.680.0003.010.0003.680.0004 ngày
88 trang1.110.0001.690.0002.070.0002.430.0002.780.0003.130.0003.840.0004 ngày
92 trang1.140.0001.730.0002.120.0002.490.0002.860.0003.220.0003.960.0004 ngày
96 trang1.170.0001.790.0002.190.0002.580.0002.960.0003.350.0004.120.0004 ngày
100 trang1.200.0001.830.0002.230.0002.640.0003.040.0003.440.0004.240.0004 ngày
104 trang1.230.0001.870.0002.300.0002.720.0003.140.0003.560.0004.400.0004 ngày
108 trang1.250.0001.900.0002.340.0002.790.0003.220.0003.650.0004.520.0004 ngày
112 trang1.290.0001.950.0002.410.0002.870.0003.330.0003.780.0004.690.0004 ngày
116 trang1.310.0001.990.0002.460.0002.940.0003.410.0003.880.0004.820.0004 ngày
120 trang1.340.0002.040.0002.530.0003.030.0003.520.0004.010.0004.990.0004 ngày
124 trang1.360.0002.070.0002.580.0003.090.0003.600.0004.100.0005.110.0004 ngày
128 trang1.390.0002.120.0002.650.0003.180.0003.710.0004.240.0005.290.0004 ngày
132 trang1.410.0002.150.0002.700.0003.250.0003.790.0004.330.0005.420.0004 ngày
136 trang1.430.0002.170.0002.730.0003.290.0003.850.0004.400.0005.520.0004 ngày
140 trang1.450.0002.200.0002.780.0003.360.0003.930.0004.500.0005.640.0004 ngày
144 trang1.480.0002.260.0002.860.0003.450.0004.050.0004.640.0005.820.0004 ngày
148 trang1.500.0002.290.0002.900.0003.520.0004.130.0004.730.0005.950.0004 ngày
152 trang1.540.0002.340.0002.980.0003.620.0004.250.0004.880.0006.140.0004 ngày
156 trang1.560.0002.380.0003.030.0003.680.0004.330.0004.970.0006.270.0004 ngày
160 trang1.590.0002.430.0003.110.0003.780.0004.450.0005.120.0006.460.0004 ngày
164 trang1.620.0002.460.0003.150.0003.850.0004.530.0005.220.0006.590.0004 ngày
168 trang1.650.0002.520.0003.240.0003.950.0004.660.0005.370.0006.780.0004 ngày
172 trang1.670.0002.550.0003.280.0004.020.0004.740.0005.460.0006.910.0004 ngày
176 trang1.710.0002.610.0003.370.0004.120.0004.870.0005.620.0007.120.0004 ngày
180 trang1.730.0002.650.0003.420.0004.190.0004.950.0005.720.0007.250.0004 ngày
184 trang1.770.0002.700.0003.500.0004.300.0005.080.0005.870.0007.450.0004 ngày
188 trang1.790.0002.740.0003.550.0004.360.0005.170.0005.970.0007.590.0004 ngày
192 trang1.830.0002.800.0003.640.0004.470.0005.300.0006.130.0007.800.0004 ngày
196 trang1.850.0002.830.0003.690.0004.540.0005.390.0006.240.0007.930.0004 ngày
200 trang1.870.0002.860.0003.730.0004.600.0005.470.0006.330.0008.060.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: