-> In & Cán màng mờ 1 mặt – IN ĐÂY RỒI

Couche 300 gsm - In 1 mặt và cán màng mờ 1 mặt

Kích thước (cm)
5001.0002.000
14,5 x 20330.000480.000750.000
20 x 20440.000660.0001.020.000
10 x 20230.000340.000530.000
5,3 x 17,8120.000170.000270.000
8,8 x 10,8110.000170.000260.000
5,3 x 26,8170.000260.000400.000
8,8 x 16,3170.000250.000390.000
8,8 x 21,8220.000330.000510.000
10,8 x 16,3200.000300.000470.000
8,8 x 27,3280.000410.000630.000
10,8 x 26,8330.000490.000750.000
17,8 x 16,3330.000480.000750.000
17,8 x 21,8430.000640.000990.000
16,8 x 26,8500.000740.0001.140.000
20 x 29630.000940.000
21 x 28640.000950.000
21 x 30690.0001.020.000
21 x 32730.0001.080.000
21 x 42950.0001.410.000
25 x 36970.0001.440.000
25 x 371.000.0001.480.000
Thời gian5 ngày
Khuyến mãi
Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Kích thước nhỏ hơn: Giá không đổi, thời gian cộng thêm 6 giờ


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: