in và cáng màng mờ 1 mặtin và cáng màng mờ 2 mặt
Không cán màng
cán màng bóng 2 mặt

+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->