-> Không cán màng – IN ĐÂY RỒI

Quy cách in

Couche 300 gsm, in 2 mặt , không cán màng

Kích thước

500 tờ

1.000 tờ

14,5

x

20

690.000

940.000

20

x

20

750.000

1.060.000

10

x

20

400.000

590.000

5,3

x

17,8

210.000

310.000

8,8

x

10,8

210.000

310.000

5,3

x

26,8

300.000

460.000

8,8

x

16,3

300.000

460.000

8,8

x

21,8

425.000

600.000

10,8

x

16,3

425.000

600.000

8,8

x

27,3

530.000

750.000

10,8

x

26,8

600.000

830.000

17,8

x

16,3

600.000

830.000

17,8

x

21,8

760.000

1.100.000

16,8

x

26,8

860.000

1.200.000

Thời gian

4 ngày

4 ngày

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: