NHÃN TREO ÁO QUẦN - GIÀY DÉP↓ – IN ĐÂY RỒI

>
NHÃN TREO 
ĐỤC LỖ - KHÔNG DÂY       |       Giấy: Couche 300gsm     |       In 2 mặt và cán mờ 2 mặt
Số lượng5001.0002.0004.0006.0008.00010.000
2.5 x 8.8190.000240.000370.000640.000910.0001.140.0001.350.000
3.0 x 8.8200.000260.000400.000700.0001.000.0001.260.0001.500.000
3.5 x 8.8210.000270.000420.000740.0001.060.0001.340.0001.600.000
2.5 x 10.8200.000260.000400.000700.0001.000.0001.260.0001.500.000
3.0 x 10.8210.000280.000430.000760.0001.090.0001.380.0001.650.000
3.5 x 10.8230.000300.000450.000800.0001.150.0001.460.0001.750.000
2.5 x 16.3240.000320.000480.000860.0001.240.0001.580.0001.900.000
3.0 x 16.3260.000350.000520.000940.0001.360.0001.740.0002.100.000
3.5 x 16.3280.000370.000550.0001.000.0001.450.0001.860.0002.250.000
3 ngày
Lưu ý :
  • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
  • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
  • - Cán màng, in 2 mặt, hoặc các loại giấy khác, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188

NHÃN TREO
ĐỤC LỖ - XỎ DÂY       |       Giấy: Couche 300gsm     |       In 2 mặt và cán mờ 2 mặt
Số lượng5001.0002.0004.0006.0008.00010.000
2.5 x 8.8310.000390.000610.0001.010.0001.390.0001.720.0001.950.000
3.0 x 8.8320.000410.000640.0001.070.0001.480.0001.840.0002.100.000
3.5 x 8.8330.000420.000660.0001.110.0001.540.0001.920.0002.200.000
2.5 x 10.8320.000410.000640.0001.070.0001.480.0001.840.0002.100.000
3.0 x 10.8330.000430.000670.0001.130.0001.570.0001.960.0002.250.000
3.5 x 10.8350.000450.000690.0001.170.0001.630.0002.040.0002.350.000
2.5 x 16.3360.000470.000720.0001.230.0001.720.0002.160.0002.500.000
3.0 x 16.3380.000500.000760.0001.310.0001.840.0002.320.0002.700.000
3.5 x 16.3400.000520.000790.0001.370.0001.930.0002.440.0002.850.000
 5 ngày
Lưu ý :
  • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu
  • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
  • - Cán màng, in 2 mặt, hoặc các loại giấy khác, vui lòng liên hệ phòng kinh doanh : 0922228188


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: