Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 
Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh 

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) 

Chủ tài khoản: Lê Nguyên Vũ 
Số tài khoản: 6460205432204, Chi nhánh Tân Phú – Tp. Hồ Chí Minh


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->