Trang thiết bị khép kín – IN ĐÂY RỒI

 Komori Lithron  machine 2014

Komori_a37


Loại máy                        : LA437
Thông số kỹ thuật          : OFFSET 4 màu.
Kích cỡ giấy in tối đa     : 940mm×640mm
Kích cỡ giấy in tối thiểu :420mm×300mm
Độ dày giấy in                :0.08~0.4mm 

  


 Komori Ethron machine 2015

ETHRON_429

Loại máy                        : 429
Thông số kỹ thuật          : OFFSET 4 màu.
Kích cỡ giấy in tối đa     : 530mm×760mm
Kích cỡ giấy in tối thiểu : 200mm×300mm
Độ dày giấy in                :0.08~0.4mm 

 


  Ryobi 684 machine 2001

in_nhanh_offset_Ryobi_684

Loại máy                        : 684
Thông số kỹ thuật          : OFFSET 4 màu.
Kích cỡ giấy in tối đa     : 480mm×660mm
Kích cỡ giấy in tối thiểu : 200mm×300mm
Độ dày giấy in                :0.08~0.4mm 

 

 


   Ryobi 524 machine 2004

Ryobi_524_hxx_2


Loại máy                        : 524
Thông số kỹ thuật          : OFFSET 4 màu.
Kích cỡ giấy in tối đa     : 360mm×520mm
Kích cỡ giấy in tối thiểu : 200mm×300mm
Độ dày giấy in                :0.08~0.4mm 

 

 


   Sinohara 524 machine 2006

Shinohara_2006


Loại máy                        : 524
Thông số kỹ thuật          : OFFSET 4 màu.
Kích cỡ giấy in tối đa     : 360mm×520mm
Kích cỡ giấy in tối thiểu : 200mm×300mm
Độ dày giấy in                :0.08~0.4mm 

 

 


  CTP Screen machine 2014

CTP_8800


Loại máy                        : 8800
Thông số kỹ thuật          : CTP
Kích cỡ kẽm tối đa         : 800mm×1030mm

 

 

  


  MÁY CÁN MÀN KEO NHIỆT TỰ ĐỘNG

CTP_8800


Loại máy                        : QUANGMINH SM92
Thông số kỹ thuật          : 25m/p, cán nhiệt & tự động xã tờ.
Kích cỡ giấy tối đa         : 92mm

 • Cán Bóng đơn giá :1.800đ/m2
 • Cán Mờ đơn giá    : 2.000đ/m2
 • Trường hợp số lượng ít tính lô 200.000đ/lô (tính cho in offset)
 • Trường hợp in nhanh < 5tờ A4 giá 40.000đ/lô; <10tờ A4 giá 50.000đ/lô; 20tờ A4 giá = 50.000đ + 10 tờ x 1.000đ/A4 = 60.000đ/lô;   

 


  MÁY BẾ CẤN

CTP_8800

Loại máy                        : CHINA
Thông số kỹ thuật          : 25m/p
Kích cỡ giấy tối đa         : 550x750mm

 • Lên khuôn bế số lượng <1.000 lượt giá 300.000đ/khuôn.
 • Lên khuôn cấn lằn hoặc răng cưa giá <1.000 lượt giá 250.000đ; <500lượt giá 200.000đ; <100lượt giá 100.000đ; 

 

 


  MÁY XẾP GIẤY SHOEI

May_xep_8_vach-1

Loại máy                        : JAPANkieu_xep_giay
Thông số kỹ thuật          : 20.000TỜ/H
Kích cỡ giấy tối đa         : 550x750mm

 

 • Gấp 2 vạch, 3 vạch, vuông góc, răng cưa, cấn lằn ...
 • Giá tham khảo: * Số lượng 20.000 A4 giá 500.000đ/lô; <10.000 A4 giá 300.000đ/lô; <1.000 A4 giá 100.000đ    

 


   MÁY ĐÓNG KIM HORIZON SX 2001

may_ong_kim_horizon

Loại máy                        : JAPAN
Thông số kỹ thuật          : 20.000 SP/H
Kích cỡ giấy tối đa         : 210x300mm

 

 • Giá tham khảo: Số lượng ít  <5 cuốn giá 50.000đ/lô; <10 cuốn giá 80.000đ/lô; <100 quyển giá 3.000đ - 5.000đ.
 • Giá tham khảo: Số lượng nhiều: 10đ - 50đ/ trang A4

 

 


  MÁY CẮT GIẤY LẬP TRÌNH 115CM


Kích cỡ giấy tối đa         : 790x1090mm

Giá cắt tính như sau: 4 dao đầu tính 10.000đ/dao; các dao sau tính 5.000đ/dao

 • Cắt thành phẩm <1.000tờ C150  kích thước A5,A4,A3,A2,A1 giá 40.000đ/lô (cắt 4 dao)
 • Cắt thành phẩm <2.000tờ C150 kích thước A5,A4,A3,A2,A1 giá 60.000đ/lô (cắt 8 dao)


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: