4. Decal giấy tờ rời – IN ĐÂY RỒI

Nhãn decal giấy Tờ rời- In 4 màu 1 mặt - Không cán màng
SL
Nhãn
8 x 15.5
(cm)
8 x 31
(cm)
11 x 15.5
(cm)
15.5 x 17
(cm)
15.5 x 34
(cm)
17 x 31
(cm)
31 x 34
(cm)
10 x 11
(cm)
10 x 17
(cm)
10 x 34
(cm)
500320.000480.000360.000480.000800.000800.0001.500.000290.000360.000600.000
1.000520.000840.000630.000840.0001.440.0001.440.0002.700.000480.000630.0001.100.000
Thời gian3-5 ngày
  • (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
  • Giá áp dụng thanh toán 100% đơn hàng
  • Giá chưa bao gồm thiết kế File
Giá đã bao gồm ghi kẽm, in và giấy decal. File thiết kế do khách hàng cung cấp


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: