CATALOGUE GÁY LÒ XO
Khổ đứng: 21 x 29.7 cm    |    Bìa Fort 250 gsm - Ruột Fort 100 gms    |    In 4 màu - Đóng Lò xo
Số lượng01 cuốn10 cuốn20 cuốn30 cuốn40 cuốn50 cuốn100 cuốn150 cuốn200 cuốn
12 trang180.000510.000790.0001.020.0001.250.0001.470.0002.280.000
16 trang190.000560.000890.0001.180.0001.440.0001.700.0002.680.000
20 trang200.000620.0001.000.0001.320.0001.620.0001.930.0003.080.000
24 trang200.000670.0001.100.0001.460.0001.810.0002.130.0003.440.000
28 trang210.000720.0001.200.0001.590.0001.970.0002.330.0003.800.000
32 trang220.000780.0001.300.0001.750.0002.150.0002.550.0004.170.000
36 trang230.000830.0001.390.0001.880.0002.310.0002.750.0004.470.000
40 trang240.000890.0001.490.0002.000.0002.480.0002.960.0004.770.000
44 trang250.000940.0001.580.0002.120.0002.640.0003.140.0005.080.000
48 trang260.0001.000.0001.690.0002.260.0002.830.0003.350.0005.430.000
52  trang260.0001.050.0001.780.0002.380.0002.980.0003.540.0005.720.000
56 trang270.0001.100.0001.860.0002.510.0003.130.0003.720.0006.000.000
60 trang280.0001.140.0001.940.0002.630.0003.280.0003.900.0006.270.000
64 trang280.0001.200.0002.040.0002.780.0003.460.0004.100.0006.610.000
68 trang290.0001.250.0002.120.0002.900.0003.610.0004.250.0006.890.000
72 trang300.0001.300.0002.210.0003.010.0003.750.0004.410.0007.160.000
76 trang300.0001.350.0002.290.0003.120.0003.900.0004.560.0007.440.000
80 trang310.0001.410.0002.400.0003.260.0004.060.0004.760.0007.790.000
84 trang320.0001.450.0002.480.0003.380.0004.190.0004.920.0008.070.000
88 trang330.0001.500.0002.560.0003.490.0004.310.0005.080.0008.350.000
92 trang330.0001.550.0002.650.0003.600.0004.440.0005.230.0008.630.000
96 trang340.0001.610.0002.760.0003.750.0004.610.0005.440.0009.000.000
100 trang350.0001.660.0002.840.0003.860.0004.730.0005.600.0009.280.000
Ghi chú
  • - Giá chưa bao gồm thiết kế mẫu và duyệt mẫu
  • - Thời gian áp dụng cho file hoàn chỉnh, đã tràn lề
  • - Vui lòng thêm 10% VAT khi thanh toán
  • - Liên hệ phòng kinh doanh : (08) 7300 8288+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->