NHÃN DECAL GIẤY

 không cáng màng, có khuôn bế ↓

DECAL GIẤY IN GHÉP

 có cáng màng, có thể bế ↓

DECAL GIẤY KRAFT

 Giấy Kraft 120-150 gsm, in màu 1-2 mặt


DECAL GIẤY TỜ RỜI

 Decal giấy cáng màng/ không màng

DECAL NHỰA ĐỤC

 Decal nhựa đục cáng màng + bế

DECAL NHỰA TRONG

Decal nhựa trong cáng màng + bế


NHÃN DECAL CD/DVD

 Decal giấy bế +cáng màng/ không màng

NHÃN TREO 

 Giấy B,C300 cáng màng mờ...ép kim

TEM BẢO HÀNH

 Decal vỡ, bế, in nhiều màu ( có bế)


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->