1. Kích thước 10 x 19cm

Menu giấy Couche 300 gms - Kích thước 10 x 19cm - In 4 màu - Đóng lò xo

Số lượng

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

Thời gian

12 trang

340.000

480.000

610.000

740.000

870.000

2 ngày

14 trang

360.000

510.000

660.000

810.000

960.000

2 ngày

16 trang

390.000

550.000

720.000

880.000

1.050.000

2 ngày

18 trang

410.000

590.000

780.000

960.000

1.150.000

2 ngày

20 trang

430.000

630.000

840.000

1.040.000

1.240.000

2 ngày

22 trang

450.000

670.000

900.000

1.120.000

1.340.000

2 ngày

24 trang

470.000

720.000

960.000

1.200.000

1.440.000

2 ngày


TỔNG ĐÀI


Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt hàng Online

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)


2. Kích thước 15 x 19cm

Menu giấy Couche 300 gms - Kích thước 15 x 19cm - In 4 màu - Đóng lò xo

Số lượng

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

Thời gian

12 trang

410.000

580.000

730.000

890.000

1.040.000

2 ngày

14 trang

430.000

610.000

790.000

970.000

1.150.000

2 ngày

16 trang

470.000

660.000

860.000

1.060.000

1.260.000

2 ngày

18 trang

490.000

710.000

940.000

1.150.000

1.380.000

2 ngày

20 trang

520.000

760.000

1.010.000

1.250.000

1.490.000

2 ngày

22 trang

540.000

800.000

1.080.000

1.340.000

1.610.000

2 ngày

24 trang

560.000

860.000

1.150.000

1.440.000

1.730.000

2 ngày


TỔNG ĐÀI


Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt hàng Online

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)


3. Kích thước 19 x 30cm


Menu giấy Couche 300 gms - Kích thước 19 x 30cm - In 4 màu - Đóng lò xo

Số lượng

10 cuốn

20 cuốn

30 cuốn

40 cuốn

50 cuốn

Thời gian

12 trang

540.000770.000980.0001.180.0001.390.000

2 ngày

14 trang

580.000820.0001.060.0001.300.0001.540.000

2 ngày

16 trang

620.000880.0001.150.0001.410.0001.680.000

2 ngày

18 trang

660.000940.0001.250.0001.540.0001.840.000

2 ngày

20 trang

690.0001.010.0001.340.0001.660.0001.980.000

2 ngày

22 trang

720.0001.070.0001.440.0001.790.0002.140.000

2 ngày

24 trang

750.0001.150.0001.540.0001.920.0002.300.000

2 ngày


TỔNG ĐÀI

Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt hàng Online

(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)

Một sản phẩm của 


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo bằng cách click vào đây --->