6. Decal nhựa trong – IN ĐÂY RỒI

Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế Tròn (23-E)
SL NhãnØ 3cmØ 3.5 cmØ 4 cmØ 4.5 cmØ 5cmØ 5.5cmØ 6cmØ 6.5cmØ 7cmThời gian
100140.000160.000180.000180.000210.000220.000240.000260.000280.0003 ngày
200180.000210.000240.000260.000300.000340.000380.000410.000450.0003 ngày
300220.000260.000300.000340.000400.000430.000490.000530.000590.0003 ngày
400260.000300.000360.000410.000470.000530.000590.000640.000710.0003 ngày
500300.000360.000410.000490.000550.000600.000670.000760.000830.0003 ngày
600340.000400.000470.000550.000620.000690.000770.000850.000940.0003 ngày
700360.000750.000520.000590.000670.000770.000850.000950.0001.030.0003 ngày
800400.000490.000560.000640.000740.000840.000940.0001.030.0001.120.0003 ngày
900430.000520.000600.000700.000810.000920.0001.010.0001.100.0001.210.0003 ngày
1.000470.000560.000660.000760.000870.000970.0001.070.0001.180.0001.290.0003 ngày
1.500600.000730.000870.000990.0001.120.0001.250.0001.400.0001.530.0001.670.0004 ngày
2.000740.000900.0001.040.0001.180.0001.350.0001.510.0001.670.0001.830.0002.020.0004 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế thẳng Hình Vuông hoặc Bo góc (23-F)  Bế dạng khác
SL Nhãn3 x 3 (cm)3.5 x 3.5 (cm)4 x 4  (cm)4.5 x 4.5 (cm)5 x 5 (cm)5.5 x 5.5 (cm)6 x 6 (cm)6.5 x 6.5 (cm)7 x 7 (cm)Thời gianThời gian
100140.000160.000180.000180.000210.000220.000240.000260.000280.0003 ngày3 ngày
200180.000210.000240.000260.000300.000340.000380.000410.000450.0003 ngày3 ngày
300220.000260.000300.000340.000400.000430.000490.000530.000590.0003 ngày4 ngày
400260.000300.000360.000410.000470.000530.000590.000640.000710.0003 ngày4 ngày
500300.000360.000410.000490.000550.000600.000670.000760.000830.0003 ngày4 ngày
600340.000400.000470.000550.000620.000690.000770.000850.000940.0003 ngày5 ngày
700360.000750.000520.000590.000670.000770.000850.000950.0001.030.0003 ngày5 ngày
800400.000490.000560.000640.000740.000840.000940.0001.030.0001.120.0003 ngày5 ngày
900430.000520.000600.000700.000810.000920.0001.010.0001.100.0001.210.0003 ngày5 ngày
1.000470.000560.000660.000760.000870.000970.0001.070.0001.180.0001.290.0003 ngày5 ngày
1.500600.000730.000870.000990.0001.120.0001.250.0001.400.0001.530.0001.670.0004 ngày5 ngày
2.000740.000900.0001.040.0001.180.0001.350.0001.510.0001.670.0001.830.0002.020.0004 ngày5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế Hình Oval (23-G)
SL Nhãn3 x 3.5 (cm)3 x 4 (cm)3 x 4.5 (cm)3 x 5 (cm)3 x 5.5 (cm)3 x 6 (cm)3 x 6.5 (cm)3 x 7 (cm)4 x 4.5 (cm)4 x 5 (cm)Thời gian
100160.000160.000160.000160.000180.000180.000180.000210.000180.000180.000 3 ngày
200210.000210.000220.000220.000240.000240.000260.000280.000240.000260.0003 ngày
300240.000260.000280.000280.000300.000320.000340.000360.000320.000340.0003 ngày
400280.000300.000320.000340.000360.000380.000410.000430.000380.000410.0003 ngày
500320.000340.000380.000400.000430.000450.000470.000500.000450.000490.0003 ngày
600360.000400.000430.000450.000490.000500.000530.000560.000500.000530.0003 ngày
700400.000430.000470.000500.000530.000560.000590.000620.000560.000590.0003 ngày
800450.000490.000520.000550.000570.000600.000640.000670.000600.000640.0003 ngày
900490.000520.000560.000590.000620.000660.000690.000730.000660.000700.0003 ngày
1.000520.000550.000590.000630.000670.000700.000740.000780.000700.000760.0003 ngày
1.500660.000710.000780.000840.000900.000940.000980.0001.020.000930.000990.0004 ngày
2.000810.000880.000950.0001.000.0001.060.0001.110.0001.170.0001.220.0001.110.0001.180.0004 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế Hình Oval (23-G)
SL Nhãn4 x5.5 (cm)4 x 6 (cm)4 x 6.5 (cm)4 x 7 (cm)5 x 5.5 (cm)5 x 6 (cm)5 x 6.5 (cm)5 x 7 (cm)6 x 6.5 (cm)6 x 7 (cm)Thời gian
100210.000210.000210.000220.000220.000220.000220.000240.000260.000260.000 3 ngày
200280.000300.000300.000320.000320.000340.000340.000360.000400.000410.0003 ngày
300360.000380.000400.000410.000410.000430.000450.000490.000520.000530.0003 ngày
400430.000470.000490.000500.000500.000530.000550.000570.000620.000640.0003 ngày
500500.000530.000560.000590.000570.000600.000630.000670.000710.000740.0003 ngày
600560.000600.000630.000660.000640.000690.000710.000760.000810.000850.0003 ngày
700630.000660.000700.000730.000710.000760.000800.000840.000910.000950.0003 ngày
800690.000730.000760.000800.000780.000840.000880.000930.000980.0001.020.0003 ngày
900740.000780.000830.000870.000850.000910.000950.000990.0001.050.0001.100.0003 ngày
1.000800.000850.000900.000940.000930.000970.0001.010.0001.060.0001.120.0001.170.0003 ngày
1.5001.040.0001.090.0001.150.0001.200.0001.180.0001.250.0001.310.0001.380.0001.470.0001.520.0004 ngày
2.0001.250.0001.320.0001.390.0001.450.0001.430.0001.500.0001.570.0001.640.0001.750.0001.830.0004 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo gócBế dạng khác
SL Nhãn3 x 3.5 (cm)3 x 4 (cm)3 x 4.5 (cm)3 x 5 (cm)3 x 5.5 (cm)3 x 6 (cm)3 x 6.5 (cm)3 x 7 (cm)4 x 4.5 (cm)4 x 5 (cm)Thời gianThời gian
100160.000160.000160.000160.000180.000180.000180.000210.000180.000180.0003 ngày4 ngày
200210.000210.000220.000220.000240.000240.000260.000280.000240.000260.0003 ngày4 ngày
300240.000260.000280.000280.000300.000320.000340.000360.000320.000340.0003 ngày4 ngày
400280.000300.000320.000340.000360.000380.000410.000430.000380.000410.0003 ngày4 ngày
500320.000340.000380.000400.000430.000450.000470.000500.000450.000490.0003 ngày4 ngày
600360.000400.000430.000450.000490.000500.000530.000560.000500.000530.0003 ngày5 ngày
700400.000430.000470.000500.000530.000560.000590.000620.000560.000590.0003 ngày5 ngày
800450.000490.000520.000550.000570.000600.000640.000670.000600.000640.0003 ngày5 ngày
900490.000520.000560.000590.000620.000660.000690.000730.000660.000700.0003 ngày5 ngày
1.000520.000550.000590.000630.000670.000700.000740.000780.000700.000760.0003 ngày5 ngày
1.500660.000710.000780.000840.000900.000940.000980.0001.020.000930.000990.0004 ngày5 ngày
2.000810.000880.000950.0001.000.0001.060.0001.110.0001.170.0001.220.0001.110.0001.180.0004 ngày5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online
Nhãn Decal Nhựa Trong ( Ngoài trời) - In 4 màu 1 mặt - Cán màng bóng - Bế thẳng HCN hoặc Bo góc Bế dạng khác
SL Nhãn4 x 5.5 (cm)4 x 6 (cm)4 x 6.5 (cm)4 x 7 (cm)5 x 5.5 (cm)5 x 6 (cm)5 x 6.5 (cm)5 x 7 (cm)6 x 6.5 (cm)6 x 7 (cm)Thời gianThời gian
100210.000210.000210.000220.000220.000220.000220.000240.000260.000260.0003 ngày4 ngày
200280.000300.000300.000320.000320.000340.000340.000360.000400.000410.0003 ngày4 ngày
300360.000380.000400.000410.000410.000430.000450.000490.000520.000530.0003 ngày4 ngày
400430.000470.000490.000500.000500.000530.000550.000570.000620.000640.0003 ngày4 ngày
500500.000530.000560.000590.000570.000600.000630.000670.000710.000740.0003 ngày4 ngày
600560.000600.000630.000660.000640.000690.000710.000760.000810.000850.0003 ngày5 ngày
700630.000660.000700.000730.000710.000760.000800.000840.000910.000950.0003 ngày5 ngày
800690.000730.000760.000800.000780.000840.000880.000930.000980.0001.020.0003 ngày5 ngày
900740.000780.000830.000870.000850.000910.000950.000990.0001.050.0001.100.0003 ngày5 ngày
1.000800.000850.000900.000940.000930.000970.0001.010.0001.060.0001.120.0001.170.0003 ngày5 ngày
1.5001.040.0001.090.0001.150.0001.200.0001.180.0001.250.0001.310.0001.380.0001.470.0001.520.0004 ngày5 ngày
2.0001.250.0001.320.0001.390.0001.450.0001.430.0001.500.0001.570.0001.640.0001.750.0001.830.0004 ngày5 ngày
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
 • Duyệt mẫu: cộng thêm thời gian từ 12 - 24 giờ
 • File Quý khách cung cấp - Thanh toán 100% khi đặt hàng online

 


+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: