- Đóng gáy keo – IN ĐÂY RỒI


Quy cách inKhổ A4 ( 21 x 29,7) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang1.160.0001.900.0003.760.0006.350.00010.820.0004 ngày
52 trang1.220.0002.010.0003.980.0006.730.00011.520.0004 ngày
56 trang1.300.0002.120.0004.240.0007.170.00012.290.0004 ngày
60 trang1.350.0002.220.0004.460.0007.540.00012.940.0004 ngày
64 trang1.420.0002.340.0004.710.0008.000.000013.740.0004 ngày
68 trang1.490.0002.450.0004.910.0008.380.00014.400.0004 ngày
72 trang1.560.0002.570.0005.160.0008.850.00015.220.0004 ngày
76 trang1.610.0002.670.0005.360.0009.230.00015.870.0004 ngày
80 trang1.690.0002.800.0005.630.0009.700.00016.630.0004 ngày
84 trang1.750.0002.910.0005.830.00010.090.00017.240.0004 ngày
88 trang1.830.0003.030.0006.100.00010.580.00018.030.0004 ngày
92 trang1.880.0003.140.0006.310.00010.970.00018.640.0004 ngày
96 trang1.960.0003.280.0006.580.00011.480.00019.440.0004 ngày
100 trang2.030.0003.380.0006.800.00011.860.00020.060.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 30 x 30 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang1.620.002.660.0005.270.0008.880.00015.150.0005 ngày
52 trang1.720.0002.800.0005.570.0009.420.00016.120.0005 ngày
56 trang1.810.0002.970.0005.930.00010.040.00017.200.0005 ngày
60 trang1.890.0003.110.0006.240.00010.570.00018.130.0005 ngày
64 trang1.990.0003.290.0006.590.00011.200.00019.230.0005 ngày
68 trang2.070.0003.420.0006.870.00011.730.00020.160.0005 ngày
72 trang2.180.0003.600.0007.230.00012.380.00021.300.0005 ngày
76 trang2.260.0003.740.0007.520.00012.920.00022.220.0005 ngày
80 trang2.370.0003.920.0007.880.00013.580.00023.290.0005 ngày
84 trang2.450.0004.070.0008.160.00014.120.00024.140.0005 ngày
88 trang2.560.0004.250.0008.540.00014.810.00025.240.0005 ngày
92 trang2.640.0004.390.0008.830.00015.350.00026.090.0005 ngày
96 trang2.750.0004.580.0009.220.00016.070.00027.230.0005 ngày
100 trang2.840.0004.730.0009.510.00016.610.00028.090.0005 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 30 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang1.040.0001.710.0003.380.0005.710.0009.740.0004 ngày
52 trang1.100.0001.800.0003.580.0006.060.00010.370.0004 ngày
56 trang1.160.0001.910.0003.820.0006.450.00011.060.0004 ngày
60 trang1.220.0002.000.0004.010.0006.790.00011.660.0004 ngày
64 trang1.280.0002.110.0004.230.0007.200.00012.370.0004 ngày
68 trang1.330.0002.200.0004.420.0007.540.00012.960.0004 ngày
72 trang1.400.0002.310.0004.640.0007.960.00013.700.0004 ngày
76 trang1.450.0002.400.0004.830.0008.300.00014.280.0004 ngày
80 trang1.520.0002.520.0005.070.0008.730.00014.970.0004 ngày
84 trang1.580.0002.610.0005.250.0009.080.00015.520.0004 ngày
88 trang1.640.0002.740.0005.490.0009.520.00016.230.0004 ngày
92 trang1.690.0002.830.0005.680.0009.870.00016.780.0004 ngày
96 trang1.760.0002.940.0005.920.00010.320.00017.500.0004 ngày
100 trang1.820.0003.040.0006.110.00010.680.00018.050.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 30 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang950.0001.560.0003.090.0005.200.0008.870.0004 ngày
52 trang1.010.0001.640.0003.260.0005.520.0009.440.0004 ngày
56 trang1.060.0001.740.0003.470.0005.880.00010.080.0004 ngày
60 trang1.110.0001.820.0003.650.0006.180.00010.610.0004 ngày
64 trang1.170.0001.930.0003.860.0006.560.00011.270.0004 ngày
68 trang1.220.0002.010.0004.020.0006.870.00011.810.0004 ngày
72 trang1.280.0002.110.0004.230.0007.250.00012.470.0004 ngày
76 trang1.320.0002.190.0004.400.0007.560.00013.010.0004 ngày
80 trang1.390.0002.300.0004.620.0007.960.00013.640.0004 ngày
84 trang1.430.0002.380.0004.780.0008.270.00014.140.0004 ngày
88 trang1.490.0002.490.0005.000.0008.680.00014.780.0004 ngày
92 trang1.550.0002.570.0005.180.0008.990.00015.280.0004 ngày
96 trang1.610.0002.680.0005.400.0009.410.00015.950.0004 ngày
100 trang1.660.0002.770.0005.570.0009.730.00016.450.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 10 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang380.000630.0001.240.0002.100.0003.570.0004 ngày
52 trang410.000660.0001.310.0002.220.0003.800.0004 ngày
56 trang420.000700.0001.400.0002.370.0004.060.0004 ngày
60 trang450.000730.0001.470.0002.490.0004.230.0004 ngày
64 trang470.000770.0001.550.0002.640.0004.540.0004 ngày
68 trang490.000810.0001.620.0002.760.0004.750.0004 ngày
72 trang510.000850.0001.700.0002.920.0005.020.0004 ngày
76 trang530.000880.0001.770.0003.040.0005.240.0004 ngày
80 trang560.000930.0001.850.0003.200.0005.490.0004 ngày
84 trang580.000950.0001.930.0003.330.0005.690.0004 ngày
88 trang600.0001.000.0002.020.0003.490.0005.950.0004 ngày
92 trang620.0001.040.0002.080.0003.620.0006.150.0004 ngày
96 trang650.0001.080.0002.170.0003.790.0006.420.0004 ngày
100 trang670.0001.120.0002.240.0003.920.0006.620.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)


Quy cách inKhổ 10 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang330.000550.0001.090.0001.840.0003.140.0004 ngày
52 trang350.000590.0001.150.0001.950.0003.340.0004 ngày
56 trang380.000610.0001.230.0002.080.0003.560.0004 ngày
60 trang400.000650.0001.300.0002.190.0003.750.0004 ngày
64 trang410.000680.0001.370.0002.320.0003.990.0004 ngày
68 trang430.000710.0001.420.0002.430.0004.180.0004 ngày
72 trang450.000750.0001.490.0002.570.0004.410.0004 ngày
76 trang470.000770.0001.560.0002.670.0004.600.0004 ngày
80 trang490.000810.0001.630.0002.820.0004.820.0004 ngày
84 trang500.000850.0001.690.0002.930.0005.000.0004 ngày
88 trang530.000880.0001.770.0003.070.0005.230.0004 ngày
92 trang550.000910.0001.830.0003.180.0005.410.0004 ngày
96 trang570.000950.0001.910.0003.330.0005.640.0004 ngày
100 trang590.000980.0001.970.0003.440.0005.810.0004 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 15 x 15 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang460.000760.0001.500.0002.540.0004.330.0003 ngày
52 trang490.000800.0001.590.0002.690.0004.610.0003 ngày
56 trang520.000850.0001.690.0002.870.0004.910.0003 ngày
60 trang540.000890.0001.780.0003.020.0005.180.0003 ngày
64 trang570.000940.0001.880.0003.200.0005.500.0003 ngày
68 trang590.000980.0001.960.0003.350.0005.760.0003 ngày
72 trang620.0001.030.0002.060.0003.540.0006.080.0003 ngày
76 trang650.0001.070.0002.140.0003.690.0006.350.0003 ngày
80 trang680.0001.120.0002.250.0003.880.0006.650.0003 ngày
84 trang700.0001.160.0002.330.0004.030.0006.890.0003 ngày
88 trang730.0001.220.0002.440.0004.230.0007.210.0003 ngày
92 trang760.0001.250.0002.520.0004.380.0007.450.0003 ngày
96 trang780.0001.310.0002.640.0004.590.0007.780.0003 ngày
100 trang810.0001.350.0002.720.0004.740.0008.030.0003 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 15 x 19 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang570.000930.0001.850.0003.110.0005.300.0003 ngày
52 trang600.000980.0001.950.0003.290.0005.640.0003 ngày
56 trang630.0001.040.0002.080.0003.510.0006.020.0003 ngày
60 trang670.0001.090.0002.190.0003.700.0006.350.0003 ngày
64 trang690.0001.150.0002.300.0003.920.0006.730.0003 ngày
68 trang730.0001.200.0002.400.0004.100.0007.060.0003 ngày
72 trang770.0001.260.0002.530.0004.330.0007.450.0003 ngày
76 trang790.0001.310.0002.630.0004.520.0007.780.0003 ngày
80 trang830.0001.370.0002.750.0004.750.0008.150.0003 ngày
84 trang860.0001.420.0002.860.0004.940.0008.450.0003 ngày
88 trang890.0001.490.0002.990.0005.180.0008.830.0003 ngày
92 trang930.0001.540.0003.090.0005.370.0009.140.0003 ngày
96 trang960.0001.600.0003.220.0005.630.0009.530.0003 ngày
100 trang990.0001.660.0003.330.0005.810.0009.830.0003 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 12.5 x 15.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang410.000680.0001.350.0002.290.0003.900.0003 ngày
52 trang440.000720.0001.430.0002.420.0004.150.0003 ngày
56 trang470.000770.0001.520.0002.580.0004.430.0003 ngày
60 trang490.000800.0001.600.0002.720.0004.660.0003 ngày
64 trang510.000850.0001.690.0002.880.0004.950.0003 ngày
68 trang530.000880.0001.760.0003.020.0005.180.0003 ngày
72 trang560.000930.0001.850.0003.190.0005.480.0003 ngày
76 trang590.000960.0001.940.0003.320.0005.720.0003 ngày
80 trang610.0001.010.0002.030.0003.490.0005.990.0003 ngày
84 trang630.0001.040.0002.100.0003.640.0006.210.0003 ngày
88 trang660.0001.090.0002.200.0003.810.0006.490.0003 ngày
92 trang680.0001.130.0002.270.0003.950.0006.710.0003 ngày
96 trang710.0001.180.0002.370.0004.130.0007.000.0003 ngày
100 trang730.0001.220.0002.450.0004.280.0007.220.0003 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 9 x 9 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang240.000400.000790.0001.330.0002.270.0003 ngày
52 trang260.000420.000840.0001.410.0002.420.0003 ngày
56 trang270.000450.000890.0001.500.0002.580.0003 ngày
60 trang290.000470.000940.0001.580.0002.720.0003 ngày
64 trang300.000500.000990.0001.680.0002.890.0003 ngày
68 trang320.000510.0001.030.0001.760.0003.020.0003 ngày
72 trang330.000540.0001.080.0001.850.0003.200.0003 ngày
76 trang340.000560.0001.130.0001.940.0003.330.0003 ngày
80 trang350.000590.0001.180.0002.030.0003.490.0003 ngày
84 trang370.000610.0001.220.0002.120.0003.620.0003 ngày
88 trang390.000640.0001.280.0002.220.0003.790.0003 ngày
92 trang400.000660.0001.320.0002.300.0003.920.0003 ngày
96 trang410.000680.0001.390.0002.410.0004.090.0003 ngày
100 trang420.000710.0001.420.0002.490.0004.210.0003 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)

Quy cách inKhổ 7.5 x 10.5 (cm) - In 4 màu - Đóng Keo gáy
Loại giấyGiấy Bìa: Couche 250gsm, Giấy Ruột: Couche 100gms
Kích thước10 cuốn20 cuốn50 cuốn100 cuốn200 cuốnThời gian
48 trang210.000340.000680.0001.140.0001.940.0003 ngày
52 trang220.000360.000720.0001.220.0002.070.0003 ngày
56 trang230.000380.000770.0001.290.0002.210.0003 ngày
60 trang240.000400.000800.0001.360.0002.330.0003 ngày
64 trang250.000420.000850.0001.440.0002.480.0003 ngày
68 trang270.000440.000880.0001.510.0002.590.0003 ngày
72 trang280.000460.000930.0001.590.0002.740.0003 ngày
76 trang290.000480.000960.0001.660.0002.850.0003 ngày
80 trang310.000500.0001.020.0001.750.0003.000.0003 ngày
84 trang320.000520.0001.050.0001.820.0003.110.0003 ngày
88 trang330.000550.0001.100.0001.910.0003.250.0003 ngày
92 trang340.000570.0001.130.0001.970.0003.360.0003 ngày
96 trang350.000590.0001.190.0002.060.0003.500.0003 ngày
100 trang360.000610.0001.220.0002.130.0003.610.0003 ngày
Khuyến mãi
(Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, vui lòng thêm 10% khi thanh toán)
Giá trên chưa bao gồm Phí Thiết kế và Chỉnh sửa file
(Quý Khách vui lòng đăng ký thành viên để được áp dụng giá khuyến mãi)+ Hãy chia sẻ | gửi bạn bè | khách hàng thông tin qua Zalo click vào đây: